ӧӧ ܧާѧߧڧ

 

 


ڧӧ֧ ѧ٧էߧڧܧ
2012-7-1 12:51:30   [ ާ֧ߧࣺ531 ѧ ާ]
էڧ (ԧا)

 

ݧ٧ ݧѧ֧ ߧѧѧ֧ԧ ѧ٧էߧڧܧ ߧ ߧѧڧߧѧݧߧ ѧ٧էߧڧܧ ֧ӧԧ ܧҧ, , ڧާ֧ߧ ѧҧڧ ܧާѧߧڧ, ӧѧاѧ ӧѧ ֧է֧ߧ ڧӧ֧! ѧ٧էߧڧܧ! ֧ݧѧ ӧѧ ا֧ӧ֧ߧߧ ӧ֧ڧ ѧ٧էߧڧ ܧԧ ֧ާ!

 

 ѧ ҧڧ ӧѧ: ߧѧ ܧާѧߧڧ ڧѧ֧ ֧ܧ «է֧ۧӧ֧ߧߧ ڧԧѧܧ ܧѧܧ» ߧ ߧӧ ѧߧڧѧݧڧӧ ڧԧѧܧ ܧѧܧ, էܧڧ էߧ ٧ էԧ ѧ֧ էѧا. ֧ݧѧ֧ ѧ֧ ܧާѧߧڧ ֧էѧӧڧ ֧ߧڧ֧ܧ էէ֧اܧ ܧߧܧ֧ߧҧߧ! ҧ اѧݧӧѧ ֧ڧ֧ݧ! 

 

ѧ٧էߧڧܧѧާ, ҧէ ٧էӧ!

«ߧاߧܧѧ ܧާѧߧڧ ڧߧܧ ܧѧܧ ѧۧ (Bright)»

֧ߧ֧ѧݧߧ էڧ֧ܧ: اѧ ߧߧߧ

                                  2010-09-10Copyright©Shenzhen Bright Ink & Coating Co., Ltd