ӧӧ ܧާѧߧڧ

 

 


ڧԧݧѧ֧ߧڧ
2012-7-1 12:52:27   [ ާ֧ߧࣺ544 ѧ ާ]
ӧѧاѧ֧ާާ ܧݧڧ֧ߧ:

 

    ѧ ܧާѧߧڧ ѧӧ֧ ߧ «ܧڧѧۧܧ ާ֧اէߧѧէߧ ӧѧӧܧ ֧ѧߧ ֧ߧڧܧ 2010 ԧէ», ԧѧߧڧ٧ӧѧߧߧ ܧڧѧۧܧ ѧڧѧڧ֧ ֧էӧ ֧ѧѧߧڧ ҧէӧѧߧڧ, ֧ߧߧ 15-ԧ է 17-ԧ է֧ܧѧҧ 2010 ԧէ ѧߧѧۧܧ ާ֧اէߧѧէߧ ֧ߧ ӧѧӧܧ, ӧѧӧߧ ާ֧ ߧѧ֧ ܧާѧߧڧ 126, ާ ا ӧ֧ާ֧ߧ ߧѧ ܧާѧߧڧ ڧާ֧ ѧڧ ߧ ӧѧӧܧ. ާ ӧѧӧܧ ֧ӧߧѧѧݧߧ էܧڧ ߧӧߧ ֧էݧѧԧѧ֧ ֧ڧۧߧ էܧڧ ֧ڧѧݧߧ ڧԧѧܧ ܧѧܧ է֧ۧӧ֧ߧߧ (ѧߧڧѧݧڧӧ )ܧѧܧ «ߧ֧ӧڧէڧާ/ߧ֧ڧ֧ܧԧ ѧ٧ߧѧӧѧߧڧ». ֧ݧѧ֧ ѧ֧ ܧާѧߧڧ ֧էѧӧڧ ֧ߧڧ֧ܧ էէ֧اܧ ܧߧܧ֧ߧҧߧ! ҧ اѧݧӧѧ!«ߧاߧܧѧ ܧާѧߧڧ ڧߧܧ ܧѧܧ ѧۧ (Bright)»
08.12.2010.Copyright©Shenzhen Bright Ink & Coating Co., Ltd